Disclaimer

Deze website met alle achterliggende pagina's, bevat hoofdzakelijk teksten en afbeeldingen welke intellectueel eigendom zijn van mij, Gerda Vroon. Deze worden beschermd door de Auteurswet van 1912-09-23 en de wet auteurscontractenrecht van 2015-07-01.
Het © auteursrecht daarvan ligt derhalve bij de auteur.

Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij, Gerda Vroon, openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, gereproduceerd door middel van druk, offset, fotokopie, microfilm en dergelijke. Eveneens mag niets uit mijn website in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm worden opgeslagen indien dit niet strikt privé is.